You are here

Zhiping CHEN, “Minjian wenshu yu mingqing fuyishi yanjiu” (Local Documents and the History of Taxation in the Ming-Qing Period)

Book Reviews
Yonghau LIU (Xiamen University)
Qinghong TANG (Xiamen University)
Year: 
2005
Volume: 
3
Number: 
2
Page: 
177-180
Full Text Download (PDF): 
Journal of History and Anthropology