You are here

Editorial Board

 • Chunsheng CHEN (Sun Yat-sen University)
 • Siu-woo CHEUNG (The Hong Kong University of Science and Technology)
 • May-bo CHING (City University of Hong Kong)
 • Chi-cheung CHOI (The Chinese University of Hong Kong)
 • Christian DANIELS (The Hong Kong University of Science and Technology)
 • Kenneth DEAN (National University of Singapore)
 • Qingping DENG (China University of Political Science and Law)
 • Huiqian DING (Minzu University of China)
 • Zhengzhen DU (Zhejiang University)
 • David W. FAURE (The Chinese University of Hong Kong)
 • Maris Boyd GILLETTE (University of Gothenburg)
 • Henrietta HARRISON (University of Oxford)
 • Xi HE (The Chinese University of Hong Kong)
 • Ts'ui-p'ing HO (Academia Sinica)
 • Guoxin HUANG (Sun Yat-sen University)
 • Xiangchun HUANG (Xiamen University)
 • Zhifan HUANG (Nanchang University)
 • Zhihui HUANG (Minzu University of China)
 • Ya-ning KAO (National Chengchi University, Taiwan)
 • Paul KATZ (Academia Sinica)
 • Wen-Liang LEE (National Taiwan University)
 • Yiwen LI (City University of Hong Kong)
 • Ruizhi LIAN (National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan)
 • Wei-ping LIN (National Taiwan University)
 • Tik-sang LIU (The Hong Kong University of Science and Technology)
 • Yonghua LIU (Fudan University)
 • Zhiwei LIU (Sun Yat-sen University)
 • Yanchun LUO (Tianjin Normal University)
 • Jianxiong MA (The Hong Kong University of Science and Technology)
 • Steven B MILES (The Hong Kong University of Science and Technology)
 • Shuk-wah POON (The Chinese University of Hong Kong)
 • Wing-kin PUK (The Chinese University of Hong Kong)
 • Jianmin REN (Sun Yat-sen University)
 • Yoshifumi SATO (Hitotsubashi University)
 • Chunlai WEN (Sun Yat-sen University)
 • Wing-ho WONG (The Hong Kong University of Science and Technology)
 • Tao WU (Sun Yat-sen University)
 • Shi XIE (Sun Yat-sen University)
 • Bin XU (Wuhan University)
 • Guoan YANG (Wuhan University)
 • Kan ZHANG (Xiamen University)
 • Xiaoye ZHANG (Shenzhen University)
 • Yingqiang ZHANG (Sun Yat-sen University)
 • Shiyu ZHAO (Peking University)
 • Zhenman ZHENG (Xiamen University)